ตั้งค่าธุรกิจ

ผู้ดูแลสามารถตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลติดต่อต่าง ๆ ของธุรกิจได้โดยคลิกที่เมนู "ตั้งค่าธุรกิจ" ดังรูป