วีดิโอสอนการใช้งาน R-Web

 Trailer : Training R-Web ReadyPlanet

 

 ความรู้พื้นฐานก่อนการทำเว็บไซต์

 องค์ประกอบที่ดีของเว็บไซต์

 

 การ Login Website

 

 

คำแนะนำพื้นฐานของระบบ R-Web

 

การจัดการ Theme และเปลี่ยน Logo

 

การจัดการเมนูประเภทต่างๆ

 

เมนูบทความ

 

เมนู Landing Page

 

เมนูลิงก์ และเมนูข้อความ

 

เมนู Tag

 

เมนูสมาชิก

 

เมนูหมวดหมู่สินค้า

 

การสร้างเมนูย่อยระดับที่ 2 และ 3

 

การจัดเรียงสลับตำแหน่งเมนู และจัดเก็บเมนูในคลังเนื้อหา

 

Smart Section และ Section กลุ่มบทความ

 

   

 Section Slide Show และ Section อัลบั้มรูป

 

Section Text และ Section Attachments 

 

   

Section HTML และ Section Social Button

 

 Section แบบฟอร์ม

 

   

Section รายการที่เกี่ยวข้อง และ Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้

 

 การตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์

 

การตั้งค่า SEO

 

วิธีการ Login RMP ( ReadyPlanet Marketing Platform)

 

 

แนะนำการตั้งค่าอีเมลล์สำหรับแจ้งเตือนในระบบ R-Web