วีดิโอสอนการใช้งาน Chatday

การเข้าใช้งานและแดชบอร์ด

 

การตั้งค่าข้อความทักทาย ระบบส่งต่อห้องแชท และการแจ้งเตือน SMS

 

 

การแชทและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า